rb2-beta2
:: Statistics
  • Total Users: 125
  • Total Hits: 3,943,448
  • Total Visitors: 3,373,522
  • Total Photos: 3
  • Total Journal Entries: 25
  • Total Comments: 17
  • Members Online: 0
  • Guests Online: 7
:: Main Menu
:: Software Radio Radio Amateur Site PA3GSB
:: Login Form
Recover Password
Account Sign-up
 Username
 
 Password
 

Interface

SDR Hardware Interface De gebouwde SDR hardware wordt vanuit een seriele PC Poort middels een serieel protocol aangestuurd. De geprogrammeerde (micro)controller ontvangt en interpreteert de seriele commando’s. Deze geinterpreteerde commando’s worden gebruikt om de SDR hardware aantesturen. Deze seriele opzet en het gebruik van een controller zorgt voor een eenvoudige interface tussen de PC en de SDR Hardware.

Het Amerkaanse bedrijf Flex-Radio verkoopt SDR1000 hardware. Naast de hardware wordt ook een software applicatie beschikbaar gestelt; PowerSDR. De PowerSDR software applicatie is initieel opgezet om te werken met de SDR1000 hardware. Deze SDR1000 hardware wordt via een parallelle PC poort aangestuurd. De PowerSDR software is als open source beschibaar gemaakt. Dit maakt het mogelijk om zelf aanpassingen aantebrengen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt, ipv van de parallelle poort wordt nu een seriele poort met bijbehorend serieel protocol gebruikt voor het aansturen van de eigen bouw SDR hardware.

Een nieuwe versie van de PowerSDR software vraagt dus steeds om de genoemde software aan te passen. Een oplossing vinden voor het steeds opnieuw moeten aanpassen van de software bij uitkomst van een nieuwe versie stond hoog op de agenda. Hiervoor is een oplossing gevonden, dankzij het voortreffelijke werk van de PowerSDR software ontwikkelaars.

De PowerSDR software gebruikt voor het aansturen van de parallelle SDR1000 interface een software component. Deze component, PortTalk.dll, wordt in de directory van de PowerSDR.exe geinstalleerd. Deze component heb ik zodanig aangepast dat de parallelle commando’s worden opgevangen en vertaalt worden naar seriele commando’s. Na installatie van een nieuwe versie van de PowerSDR software vervangen we de geinstalleerde PortTalk.dll door de aangepaste PortTalk.dll.

De nieuwe PortTalk software is (beperkt) configureerbaar om verschillende configuratie te ondersteunen. Hiervoor is een initialisatie / configuratie bestand (PortTalk.ini) aangemaakt en wordt in dezelfde directory als de PortTalk.dll geplaatst.

Figuur 1 geeft een overzicht van de interface configuratie.
 

Figuur 1 SDR Hardware Interafce

In de setup van de PowerSDR software wordt aangegeven welke parallelle poort gebruikt moet worden.

De PowerSDR software verstuurt de commando’s voor het instellen van de hardware via de PortTalk software naar de gekozen parallelle poort. Naast het verzenden van commando’s kan de parallelle poort via de status ingang ook commando’s ontvangen. De PTT en een eventuele paddle kunnen hier op worden aangesloten.

De porttalk is configureerbaar gemaakt middels het porttalk.ini bestand. De configuratie mogelijkheden zijn:
* Keuze COM poort
* Gebruik Parallel Poort
* Gebruik afwijkende referentie frequentie

In onderstaand voorbeeld is een PortTalk Ini bestand gegeven en zijn de diverse instellingen beschreven.

;PortTalk.ini
;
;Aangemaakt door PA3GSB (16/12/2006)
;
;Keuze van seriele poort.
;De poort wordt ingesteld op 9600,8,1,N, No Control; deze instelling is niet te wijzigen.
;PORT=

[COMPORT]
PORT=COM2

;Extern schakelen van PTT en schakelen van de DASH en DOT van een paddle
;

;EXTERNAL=

;Voor de instelling EXTERNAL=TRUE:
; Parallelle poort status ingangen aansluitingen:
; PTT : S6 pin 10 op LPT
; DASH: S4 pin 13 op LPT
; DOT: S5 pin 12 op LPT
[CONTROL]
EXTERNAL=FALSE

;DDS Referentie Frequentie
;De SDR1000 referentie frequentie = 200.000.000 Hz (200MHz)
;Eigen bouw referentie frequentie = 125.000.000 Hz (125Mhz)
;Het FTW voor de DDS wordt dus netjes omgerekend.
[REFERENCE]
FREQ=125000000Daarnaast heb ik de Porttalk aangepast vwb het schakelen van de bandpassfilters. hierbij wordt geen gebruik van de SDR1000 instellingen. Het schakelen van de bandfilters wordt gedaan op basis van de ingestelde frequentie.

Frequentie [MHz] BandFilter

2,5 – 6.0 B80

6 – 10 B40

10 –12 B30

12 – 18 B20

18 – 24 B17 – B15

24 – 36 B12 – B10

36 – 60 B6

 

De bouw van een Software Defined Radio

This page last updated on 08/07/08 @ 11:16AM.
Powered by SiteX 0.7 Beta. Copyright 2004-2019. All rights reserved.  [Site Map]
Content and media is the responsibility of the site owner.