rb2-beta2
:: Statistics
 • Total Users: 125
 • Total Hits: 3,943,255
 • Total Visitors: 3,373,331
 • Total Photos: 3
 • Total Journal Entries: 25
 • Total Comments: 17
 • Members Online: 0
 • Guests Online: 9
:: Main Menu
:: Software Radio Radio Amateur Site PA3GSB
:: Login Form
Recover Password
Account Sign-up
 Username
 
 Password
 

My Blog

Posted by: Johan Maas - 07/07/08 @ 7:37PM
Hoe ben ik in de wereld van software gedefinieerde radio’s terecht gekomen……
 
Bij veel technische apparaten vraag ik mij vaak af: waarom en hoe werkt het? Een van die apparaten die (nog steeds) mijn belangstelling trekken is, de radio!
 
Het lezen van het boekje ‘RADIO.... geen probleem’ van Wm.N. Vandersluys, wat in romanvorm is geschreven, kwam ik door de belevenissen van de meester, ex-majoor Everhardus Ludovicus Degenouwer en zijn leergierige leerling meneer Leeckmans het nodige te weten.
 
Op een gegeven moment ontdekte ik dat er een groep mensen is die zich met alles en nog wat, van en voor de radio bezig hielden; deze mensen noemden zich 'radioamateurs'.
Al snel leerde ik dat de term amateur niet bedoeld was om de vaardigheden te diskwalificeren maar dat het voor amateurs niet toegestaan is om commercieel gebruik te maken van de radio.
 
Na mijn studie tijd heb ik het cursusboek: ‘Leerboek voor de zendamateur’, uitgebracht door de VERON (www.veron.nl), bestudeerd en heb ik mij aangemeld voor een examen in Nieuwegein. Na het succesvol afronden van het examen (1990) werden aan mij de roepletters ‘PE1OHV’ toegekend.
 
Begin jaren ’90 was het voldoen aan een morse eis noodzakelijk om op de HF banden te mogen zenden. Het nemen (=vertalen van de piepjes in letters en cijfers) en het kunnen seinen, moest met een snelheid van 12 WPM (Woorden Per Minuut) gebeuren. Om me deze voor mij moeilijk aan te leren vaardigheid (vanwege het ontbreken van musikaal gevoel) ben ik, samen met veel andere, in de leer gegaan bij Jan, PA3ECO. Na het examen kreeg ik de roepletters 'PA3GSB'.

 

 

 

Ik ben begonnen met het bouwen van radios, opgebouwd uit passieve en actieve electronica (discrete) componenten. Met name PA0SSB had met het aanbieden van een bouwpakket, een HF transceiver, de SSB-2 een groot aandeel in de experimenten.
 


 

 

Tijdens en na het bouwen werd er op de zaterdagmorgens in de QRP ronde de nodige aandacht besteed aan dit prachtige project. Deze zaterdag stond garant voor vele plezierige leermomenten.
Na de bouw van deze transceiver ben ik gebruik gaan maken van modernere componenten. Hierbij moet je denken aan DDS componenten (www.analog.com) zoals de AD9852 en AD9832. Deze bouw blokken dienen vaak serieel aangestuurd te worden, hiervoor werd een micro-controller in gebruik genomen. Hier werd gekozen voor de PIC processor ( www.microchip.com ). Het voordeel van deze processor was en is dat geen externe geheugens en de bijbehorende adressering hoeft plaats te vinden.  Voor de PIC programmering werd een compiler ter beschikking gesteld door Wouter van Ooijen. Hij was de bedenker en maker van deze 'hogere' taal die door hem JAL is genoemd. JAL staat voor Just Another Language. Inmiddels is deze compiler alweer een aantal jaren geleden door Wouter als open source beschikbaar gesteld. Hier vinden nog steeds verbeteringen en uitbreidingen op plaats. Na het beschikbaar stellen van zijn taal is hij een web winkel ( http://www.voti.nl ) begonnen waar naast PIC processoren, diverse electronische componeten ook diverse bouw pakketten zijn te verkrijgen. Een van de pakketen is een serieele in-circuit programmer voor flash PICmicro microcontrollers, WISP648.
 
Met deze moderne componenten zoals genoemd, DDS en PIC microcontrollers werd een VFO gebouwd zoals door PA0KSB (sk) beschreven.. Een rotary encoder gaf de mogelijkheid voor het afstemmen en een LCD module gaf informatie over de ingestelde frequentie.

 

 SDR
 Mijn experimenten met software defined radios zijn begonnen na het lezen van de volgende artikelen reeks: 
 • A Software Defined Radio for the Masses, Part 1", QEX, ARRL, July/Aug. 2002
 • A Software Defined Radio for the Masses, Part 2",QEX, ARRL, Sept/Oct 2002
 • A Software Defined Radio for the Masses, Part 3", QEX, ARRL, Nov./Dec. 2002
 • A Software Defined Radio for the Masses, Part 4",QEX, ARRL, Mar/Apr 2003
   
Deze artikelen zetten mij aan om mijn eigen SDR te gaan bouwen. Tijdens dit traject, kon goed gebruik gemaakt worden van een hele boel opgedane kennis en vaardigheden van eerdere projekten.
 
De resultaten tijdens de bouw zijn samengevat en in een artikel in de electron opgenomen. Het is in het Mei nummer van Electron 2007 geplaatst, met als titel: 'De bouw van een Software Defined Radio'.

 

 De bouw van een software defined transceiver

 

SDR Bouwgroep
Op 23 oktober 2006 (volgens mijn mailbox) kwam ik met mijn eigengebouwde SDR in contact op 80m met Gerrit Jan PA0GJH. Hij was erg enthousiast bezig met een softrock (www.softrockradio.org ) printje en was zeer geinteresseerd in mijn SDR configuratie. Het later geplaatste electron artikel werd door hem gelezen en binnen no-time had hij een bouwgroep geformeerd. Deze groep is nog steeds actief en vergadert elke dinsdag via teamspeak. De resulaten van de bouwgroep worden met enige regelmaat gepubliceerd in de electron.

 

HPSDR

Deze groep ontstond begin 2006 uit een aantal deelnemers van de softrock groep die gingen experimenteren met FPGAs. Deze experimenten werden uitgevoerd op een Xylo board (www.fpga4fun.com ). Dit Xylo board dienden als controller.

Na verloop van tijd werd het idee geboren om een aparte group op te richten die zich met High Performance Software Defined Radios gingen bezig houden. De website www.hpsdr.org werd samen met een mail reflector actief en de mensen binnen de groep gingen enthousiast aan het werk. Een flink aantal subprojecten is inmiddels gestart. Een aantal van deze subprojekten wordt door www.tapr.org ondersteund. Inmiddels zijn de subprojekten Atlas, de controller Ozy en de ‘geluidskaart’ Janus via deze organisatie te verkrijgen.

Al deze projekten worden modulair aangepakt. Door de modulaire aanpak is het dus heel goed mogelijk om eigen componenten toe te voegen.

In het begin heb ik wel geprobeerd om onder de vlag van HPSDR mee te doen in de experimenten maar hier werden te veel dingen uit mijn handen genomen zodat ik besloten heb om gewoon mijn eigen gang te gaan.

 

Op basis van deze modulaire basis bouwstenen zijn door mij dus inmiddels een aantal additionele bouwblokken toegevoegd. 

Ik zal op de site proberen deze bouwblokken inhoudelijk te bespreken.

Veel plezier op de website. 

 

Johan Maas PA3GSB


RSS 2.0
Powered by SiteX 0.7 Beta. Copyright 2004-2019. All rights reserved.  [Site Map]
Content and media is the responsibility of the site owner.