rb2-beta2
:: Statistics
 • Total Users: 125
 • Total Hits: 3,943,328
 • Total Visitors: 3,373,402
 • Total Photos: 3
 • Total Journal Entries: 25
 • Total Comments: 17
 • Members Online: 0
 • Guests Online: 5
:: Main Menu
:: Software Radio Radio Amateur Site PA3GSB
:: Login Form
Recover Password
Account Sign-up
 Username
 
 Password
 

My Blog

Pages: << < 1 2 [3]
Posted by: Johan Maas - 16/01/10 @ 2:26PM

Surfing on the web i found a nice radio console.

Hereby it is possible to connect via a SDR console to a radio somewhere in the world, which is connected to the internet!

It is a really fine console and the system works very good.

Hereby a link to:http://www.sdr-radio.com/ 

Download the package, install it and discover a new radio world!

 

 

Hope you enjoy it; like me!

73 Johan PA3GSB

 

Posted by: Johan Maas - 06/01/10 @ 6:27PM

Using a SI570 from Silabs controlling the frequency of a Software Defined Radio.

 
I ordered some samples during the introduction of these promising small Crystal Based oscillator chips from silabs (http://www.silabs.com).
 
I received the samples in a very large box.
 
 
 
 
 
Using the production code of my SI570 chip (570CBC000200DG) it is possible to discover all the required info:
 
  
Specification:
 
 
 
 
Looking around on the internet a lot of SI570 information is available, but as usually i want to do my own programming. 
 
Started with the hardware, i soldered the SI570 added some resistors for the clock and data line. No big deal!
 
 
Finishing the hardware and a cup of coffee later i started the programming op the PIC 18F4550 microcontroller. I use the free C18 C compiler from microchip. 
 
I did not use the C compiler for a long time, so i decided first to download and install the latest student version.
 
 
Using a bootloader the SI570.hex was loaded into the controller.
 
 
 
 
 
The firmware does not do anything without a control program, so i had to make a SI570 Control program.  I used a free microsoft visual c# express edition.
 
 
 
 
 
All the work resulted in a working system, it was easy to tune and the performance of the complete SDR system seems to be pretty good a MDS of -124dbm. 
I did no optimalisation for controlling the oscillator, after every change all the registers of the SI570 will be updated which results in clicks in the audio. It is well possible to remove a lot of these clicks by doing an optimalisation. It is possible to change the frequency +/3500ppm without the clicks..... Maybe in the future....
 
 
To get the frequency controlled from PowerSDR i have to do an old trick.... iam changing the porttalk.dll ( interface) . The change will convert the commands in understandable commands for the SI570 firmware.
 
Hope the blog is of any help.
 
73 Johan PA3GSB

 

Switching to English

This website started in the Dutch language.

In general you can say that people interested in software-defined radios are capable in reading English. That’s the reason that from now onwards the English language will be used.

Hope the writings will be readable.

 

Radio Building Blocks, A Modular Approach

The idea of building a radio in a modular approach helps in doing experiments. Every building block requires special skills and knowledge.

The hpsdr group (hpsdr.org) is a good example of developing a complex system in a modular way.

Especially the way they solved the connection between the blocks (boards) is very elegant. The group called this the ATLAS board.

Atlas as used by the hpsdr group 

Configurations

The ATLAS board is the required basic block for my experiments. This ATLAS board can be acquired via the tapr  (tapr.org) organization.

By using this ATLAS board it is possible to setup different configurations. One of the advantages by using ATLAS as the main building block it enables the use of the HPSDR subprojects Ozy and Janus.

The following picture shows a configuration using Ozy and Janus.

 

The picture below shows an other possible configuration.

 

 

 

Deliverable

The idea is to make a detailed description per block. All deliverables like schemes and board layouts and software will be made available.

 

Tooling

All used software tools are free available. Iam working with a windows platform but for most tools there will be a Linux alternative.

To be continued

Johan PA3GSB

Posted by: Johan Maas - 07/07/08 @ 7:37PM
Hoe ben ik in de wereld van software gedefinieerde radio’s terecht gekomen……
 
Bij veel technische apparaten vraag ik mij vaak af: waarom en hoe werkt het? Een van die apparaten die (nog steeds) mijn belangstelling trekken is, de radio!
 
Het lezen van het boekje ‘RADIO.... geen probleem’ van Wm.N. Vandersluys, wat in romanvorm is geschreven, kwam ik door de belevenissen van de meester, ex-majoor Everhardus Ludovicus Degenouwer en zijn leergierige leerling meneer Leeckmans het nodige te weten.
 
Op een gegeven moment ontdekte ik dat er een groep mensen is die zich met alles en nog wat, van en voor de radio bezig hielden; deze mensen noemden zich 'radioamateurs'.
Al snel leerde ik dat de term amateur niet bedoeld was om de vaardigheden te diskwalificeren maar dat het voor amateurs niet toegestaan is om commercieel gebruik te maken van de radio.
 
Na mijn studie tijd heb ik het cursusboek: ‘Leerboek voor de zendamateur’, uitgebracht door de VERON (www.veron.nl), bestudeerd en heb ik mij aangemeld voor een examen in Nieuwegein. Na het succesvol afronden van het examen (1990) werden aan mij de roepletters ‘PE1OHV’ toegekend.
 
Begin jaren ’90 was het voldoen aan een morse eis noodzakelijk om op de HF banden te mogen zenden. Het nemen (=vertalen van de piepjes in letters en cijfers) en het kunnen seinen, moest met een snelheid van 12 WPM (Woorden Per Minuut) gebeuren. Om me deze voor mij moeilijk aan te leren vaardigheid (vanwege het ontbreken van musikaal gevoel) ben ik, samen met veel andere, in de leer gegaan bij Jan, PA3ECO. Na het examen kreeg ik de roepletters 'PA3GSB'.

 

 

 

Ik ben begonnen met het bouwen van radios, opgebouwd uit passieve en actieve electronica (discrete) componenten. Met name PA0SSB had met het aanbieden van een bouwpakket, een HF transceiver, de SSB-2 een groot aandeel in de experimenten.
 


 

 

Tijdens en na het bouwen werd er op de zaterdagmorgens in de QRP ronde de nodige aandacht besteed aan dit prachtige project. Deze zaterdag stond garant voor vele plezierige leermomenten.
Na de bouw van deze transceiver ben ik gebruik gaan maken van modernere componenten. Hierbij moet je denken aan DDS componenten (www.analog.com) zoals de AD9852 en AD9832. Deze bouw blokken dienen vaak serieel aangestuurd te worden, hiervoor werd een micro-controller in gebruik genomen. Hier werd gekozen voor de PIC processor ( www.microchip.com ). Het voordeel van deze processor was en is dat geen externe geheugens en de bijbehorende adressering hoeft plaats te vinden.  Voor de PIC programmering werd een compiler ter beschikking gesteld door Wouter van Ooijen. Hij was de bedenker en maker van deze 'hogere' taal die door hem JAL is genoemd. JAL staat voor Just Another Language. Inmiddels is deze compiler alweer een aantal jaren geleden door Wouter als open source beschikbaar gesteld. Hier vinden nog steeds verbeteringen en uitbreidingen op plaats. Na het beschikbaar stellen van zijn taal is hij een web winkel ( http://www.voti.nl ) begonnen waar naast PIC processoren, diverse electronische componeten ook diverse bouw pakketten zijn te verkrijgen. Een van de pakketen is een serieele in-circuit programmer voor flash PICmicro microcontrollers, WISP648.
 
Met deze moderne componenten zoals genoemd, DDS en PIC microcontrollers werd een VFO gebouwd zoals door PA0KSB (sk) beschreven.. Een rotary encoder gaf de mogelijkheid voor het afstemmen en een LCD module gaf informatie over de ingestelde frequentie.

 

 SDR
 Mijn experimenten met software defined radios zijn begonnen na het lezen van de volgende artikelen reeks: 
 • A Software Defined Radio for the Masses, Part 1", QEX, ARRL, July/Aug. 2002
 • A Software Defined Radio for the Masses, Part 2",QEX, ARRL, Sept/Oct 2002
 • A Software Defined Radio for the Masses, Part 3", QEX, ARRL, Nov./Dec. 2002
 • A Software Defined Radio for the Masses, Part 4",QEX, ARRL, Mar/Apr 2003
   
Deze artikelen zetten mij aan om mijn eigen SDR te gaan bouwen. Tijdens dit traject, kon goed gebruik gemaakt worden van een hele boel opgedane kennis en vaardigheden van eerdere projekten.
 
De resultaten tijdens de bouw zijn samengevat en in een artikel in de electron opgenomen. Het is in het Mei nummer van Electron 2007 geplaatst, met als titel: 'De bouw van een Software Defined Radio'.

 

 De bouw van een software defined transceiver

 

SDR Bouwgroep
Op 23 oktober 2006 (volgens mijn mailbox) kwam ik met mijn eigengebouwde SDR in contact op 80m met Gerrit Jan PA0GJH. Hij was erg enthousiast bezig met een softrock (www.softrockradio.org ) printje en was zeer geinteresseerd in mijn SDR configuratie. Het later geplaatste electron artikel werd door hem gelezen en binnen no-time had hij een bouwgroep geformeerd. Deze groep is nog steeds actief en vergadert elke dinsdag via teamspeak. De resulaten van de bouwgroep worden met enige regelmaat gepubliceerd in de electron.

 

HPSDR

Deze groep ontstond begin 2006 uit een aantal deelnemers van de softrock groep die gingen experimenteren met FPGAs. Deze experimenten werden uitgevoerd op een Xylo board (www.fpga4fun.com ). Dit Xylo board dienden als controller.

Na verloop van tijd werd het idee geboren om een aparte group op te richten die zich met High Performance Software Defined Radios gingen bezig houden. De website www.hpsdr.org werd samen met een mail reflector actief en de mensen binnen de groep gingen enthousiast aan het werk. Een flink aantal subprojecten is inmiddels gestart. Een aantal van deze subprojekten wordt door www.tapr.org ondersteund. Inmiddels zijn de subprojekten Atlas, de controller Ozy en de ‘geluidskaart’ Janus via deze organisatie te verkrijgen.

Al deze projekten worden modulair aangepakt. Door de modulaire aanpak is het dus heel goed mogelijk om eigen componenten toe te voegen.

In het begin heb ik wel geprobeerd om onder de vlag van HPSDR mee te doen in de experimenten maar hier werden te veel dingen uit mijn handen genomen zodat ik besloten heb om gewoon mijn eigen gang te gaan.

 

Op basis van deze modulaire basis bouwstenen zijn door mij dus inmiddels een aantal additionele bouwblokken toegevoegd. 

Ik zal op de site proberen deze bouwblokken inhoudelijk te bespreken.

Veel plezier op de website. 

 

Johan Maas PA3GSB

Posted by: Johan Maas - 03/07/08 @ 4:52PM

Het starten van een website is iets wat ik graag wilde doen. Echter door tijd gebrek of misschien beter gezegd het gebrek aan prioritijd ben ik daar tot nu toe niet toe gekomen.

Na het aanmelden bij een provider ben ik begonnen om een CMS (= Content Management Systeem) te selecteren.

Ik was al eens begonnen om met  'platte'  webpagina's en style sheets iets op te zetten maar vond dit nogal bewerkelijk. Ik wilde dus iets eenvoudigers.

Tijdens een recent bezoekje aan een boekhandel was ik in het bezit gekomen van een leerboekje overJoomla!. Na een korte periode van installeren en proberen vond ik de learning curve te groot.

Door een collega kwam ik op het spoor van SIteX. Deze web site wordt inmiddels door dit management systeem beheerd. Deze tekst klop ik via het backend van SIteX in. Ik hoef me verder nergens zorgen over te maken, de achterliggende style templates doen het moeilijke werk voor mij.

Op deze site wil ik graag informatie geven over Software Defined Radios (SDR).

Het ontwikkelen en het realiseren zal in fotos, via de Gallery,  en bijbehorende teksten worden begeleid.

Op het forum kunnen misschien leuke discussies ontstaan.

Veel plezier op de site.

 

'73 Johan Maas PA3GSB

 

 

Pages: << < 1 2 [3]

RSS 2.0
Powered by SiteX 0.7 Beta. Copyright 2004-2019. All rights reserved.  [Site Map]
Content and media is the responsibility of the site owner.