rb2-beta2
:: Statistics
  • Total Users: 125
  • Total Hits: 3,943,415
  • Total Visitors: 3,373,489
  • Total Photos: 3
  • Total Journal Entries: 25
  • Total Comments: 17
  • Members Online: 0
  • Guests Online: 7
:: Main Menu
:: Software Radio Radio Amateur Site PA3GSB
:: Login Form
Recover Password
Account Sign-up
 Username
 
 Password
 

My Blog

Pages: << < 1 [2] 3 > >>

Radioberry now support 2 hardware receivers.

 

I have implemented 2 slices in the FPGA of the radioberry. Using the radioberry spi interface it is possible to start in SPARK SDR 2 hardware receivers. Also within the hardware receiver it is possible to create virtual receivers... real nice!!

More info at : http://www.ihopper.org/radio/

 

 

 

@Github the code can be found.

 

73 Johan PA3GSB

Posted by: Johan Maas - 21/01/17 @ 7:16PM

Radioberry PCB not longer available.

All PCBs distributed.

The following people do have a pcb and are assemble the radioberry or already working with it:

JP Mallet F5MI

Borislav LZ1CUB

Leo JI1DLZ

Freeman, N5FPP

Serge RV3APM

Jesper PA2AW

Gleb  RM5P

Jacinto   CU2ED

John G0ORX/N6LYT

Johan PA3GSB 

 

Pictures show the front and rear of the PCB

 

 

 

Jacinto, CU2ED did also built a radioberry, hereby his product:

 

 

73 Johan PA3GSB

Posted by: Johan Maas - 30/12/16 @ 4:09PM

Radioberry and Touchscreen 

Christmas holiday makes it possible to assemble the rpi-3 together with the touchscreen and rpi-case making a standalone transceiver by using the radioberry.

Using the (modified) pihpsdr code of John Melton result in a nice looking system.

Front of the radio.

Back of the radio.

 

Works fine and wish everybody a good 2017.

 

73 Johan PA3GSB

 

Posted by: Johan Maas - 06/11/16 @ 3:50PM

Much discussion is going on about SDR user interfaces. Radio amateurs  are facing a complex radio interface. A lot of superfluous information, labels, widgets are presented in the different radio modes.

Making a tailored user interface for every radio mode is a big wish for many amatuers around the world.

I started with some work; the work can be found at:

http://www.pa3gsb.nl/radioberry/index.html

At github the code can be found:

https://github.com/pa3gsb/RadioBerry/tree/master/Radioberry%20-%20Frontend

Of course different approaches are possible but this is just a start of an implementation!

 

73 Johan PA3GSB

 

Posted by: Johan Maas - 04/06/16 @ 8:22PM

 RadioBerry

 

Using a raspberry pi together with a radio cape, an extensions board, will give you a nice small radio.

At https://github.com/pa3gsb/RadioBerry you can find more detailed information.

Later more here .....

 

73 Johan PA3GSB

Posted by: Johan Maas - 07/06/15 @ 12:55PM

 

SDR-T9R Components 

 

I have had a lot of questions for publishing the schematics and board files. People are also interested in the firmware code and the other software components.

 

Hereby the links to the different components: 

 

Schematic and Boards are created by using EAGLE software:

Eagle SDR-T9R - Controller

Eagle SDR-T9R - TRX 

 

Firmware is created by using the ALTERA development environment:

SDR-T9R - Firmware 

 

The SDR bridge and the plugin for SDR Sharp are developed using visual studio, the express edition:

SDR-Bridge  

SDR-Sharp-Plugin 

 

Please enjoy; hope it helps in learning to build your own (complex) radio!!

 

73 Johan PA3GSB

 

Posted by: Johan Maas - 20/12/14 @ 8:46PM

 SDR-T9R

 

I have created a software defined transceiver, abbreviated name SDR-T9R.

Some important specs:

 DDC/DUC Transceiver.

 Frequency coverage 500 KHz – 60 MHz

 Receiver mode using a 16 bits ADC, LTC2208, Linear Technology

 Transmit mode using a14 bits DAC, AD9744, Analog Devices

 Transmit Power adjustment using  PWM

 Power supply voltage : 6 V

 Current ~1 A

 Master clock 122.88 MHz CVHD-950-122.880, Crystek

 CODEC TLV320, Texas Instrument

Received spectrum 48Khz, 96Khz or 192Khz!

 

The SDR-T9Rhardware is build using 3 modules which can be clicked to each other.

SDR Controller

 

 

Scheme SDR Controller 

Board SDR Controller

 

SDR TRX 

 

SDR-TRX Scheme

SDR-TRX Board

 

SDR In and output

In development. Will be added later!

 

Plugins

For using the SDR i created several plugins.

SDRSHARP

 

 

SDR-J 

 

 

http://www.sdr-j.tk/index.html

 

SDR Bridge

Also creates a protcol converter, called SDR-Bridge to use PowerSDR, cuSDR and KISSConsole which are using the HPSDR protocol.

 

 

 

Hope to give some more detailed information... coming soon!

 

73 Johan PA3GSB

 

Posted by: Johan Maas - 14/05/12 @ 4:10PM

 Restauratie Philips 630A  'Grote Lentebode'

5 Lamps "Super-inductie" ontvangtoestel voor wisselstroomvoeding.

Golfbereik

                 200- 600m          (1,5 Mhz - 500kHz)

                850 - 2000m       (350Khz - 150Khz)

1932.

 

Introductie

Na een bezoek aan het electriciteitsmuseum ontstond het idee om een historische radio te restaureren.

De radio moest een zgn. rechtuit ontvanger zijn en moest zijn voorzien van radiobuizen.  Op marktplaats kwam een philips 630A 'voorbij' die voldeet aan genoemde uitgangspunten.

Volgens wikipedia:

Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand. In de oorspronkelijke staat herstellen is een onjuiste term, immers een beschadigd voorwerp dat gerestaureerd is, blijft een gerestaureerd beschadigd voorwerp.

 

Mijn restauratiedoelen:

            - Herstellen van een rechtuit ontvanger uitgerust met buizen.

            - Lekker knutselen en je verbazen over wat er in de vorige eeuw allemaal is uitgevonden.

 

 

Eerste inspectie

De radio was niet  meer in een hele goede conditie. Een eerste vluchtige inspectie leerde:

                - Laagfrequent (LF) eindbuis ontbrak

                - Chassis verroest

                - Schakelaars voor Luidspreker en LF filtering afgebroken

                - Geheel was vrij vet en stoffig

                - Kast in redelijke staat

                - Afstemming rammelde en hing 'los'.

 

Demontage

Begonnen met het verwijderen van het chassis; bouten waren niet vastgeroest...mijn vriend WD40 was toen nog niet nodig. Om het chassis schoon te maken was het noodzakelijk om alle componenten te verwijderen.

Tijdens de demontage heb ik alle componenten op de werking gecontroleerd. Hierbij een heleboel fotos gemaakt!

 

De volgende defecten spullen gevonden:

                - Potmeter R7

                - Aan/Uit schakelaar

                - Weerstand R11 op glazen buisje

                - Uitgangstrafo

                - Alle buizen

                - Voedingscondensatoren

                - 'Teer knollen'

                - Bandschakelaar

                - Aantal weerstanden waren in waarde verlopen.

 

Gelukkig waren de volgende belangrijke componenten in goede conditie (na demontage en schoomaak):

                - Super inductance spoelen

                - afstemeenheid, condensatoren verliepen synchroon van capaciteit

                - universeletrafo

                - smoorspoel in voeding

                - afstemschaaltjes en koppelingen zagen er na visuele inspectie goed  uit.

                - Luidspreker

 

Voldoende reden om door te gaan met de restauratie.

 

Informatie zoektocht

Op internet op 'stroop tocht' geweest naar informatie.

Aangemeld op gloeidraad.nl; hier is in de tips en trick sectie enorm veel informatie te vinden.

Het electrische schema werd opgeduikeld en van Jan Kootstra kreeg ik het bedradingsschema toegestuurd.

Via Wim, http://home.planet.nl/~rotte322/index.htm was het mogelijk om de benodigde buizen te bestellen. Via John Post uit Brisbane ben ik in het  bezit gekomen van een schakelaar en de uitgangstrafo.

Adrie van Dam zorgde voor een scan van de service manual.

 

Heel  leuk om te ervaren dat men heel graag de informatie deelt en bij het bestellen van componenten ook ongevraagd advies en handige tips werden meegegeven, super leuke ervaring.

 

Chassis

Na demontage van alle componenten van het chassis heb ik alle ernstige roestplekken weggeschuurd (wel zorgen voor goede ventilatie/afzuiging). Het chassis heb ik behandeld met MOTIP clear varnish (blanke lak).

 

Monatge (Voeding)

Bij de montage heb ik gebruik gemaakt van geisoleerd montagedraad.

De voedingscondensatoren, in een van de blikken dozen, moesten worden vervangen. Wat een lekkere klus....

deze condenstaoren zitten in een blik volgegoten met een soort parafine. Mbv een dremel de bodem verwijderd en vervolgens de parafine en de condensatoren verwijderd. De ruimte vervolgens opgevuld met moderne condenatoren.

 

De bedrading aangelegd voor het voedingsgedeelte, universeel trafo, gelijkricht buis en de voedingselco's.

 

Veiligheid

Voor het uitvoeren van een 1e 'smoke' test wilde ik wel veilig kunnen werken. Hiervoor heb ik een veiligheidstrafo en een variac aangeschaft.

 

Voedingstest

Veiligheid op orde, nu durfde ik de voeding van spanning te voorzien. Met de variac kon ik de spanning langzaam opdraaien. Geen problemen de schaalverlichting ging netjes branden en de gewenste spanning kwam beschikbaar

Afstemeenheid

Vervolgens de afstemeenheid weer teruggeplaats. Wel even zitten worstellen met de frictie koppeling. Maar als je het ziet is het allemaal heel logisch en eenvoudig, hi!

Vervolgens de schoongemaakte spoelbussen weer teruggeplaatst.

 

Om de bandfilters te controleren heb ik vervolgens met een reflectie meeting geconstateerd dat de filters het nog goed doen! De afstem C's icm de spoelen lieten een afstembaar geheel zien...geeft vertrouwen voor de werking als later alle spulletjes weer gemonteerd zijn.

 

Condensator tester

Ik bezit geen 'megger' en wilde heel graag de condensatoren onder bedrijscondities testen. Hiervoor heb ik een hulpschakeling gemaakt.

http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=109086

 

Montage

Na montage van alle weerstanden, condensatoren, schakelaars en buizen kon de radio getest gaan worden.

Het testen heb ik van achteren naar voren uitgevoerd. Beginnen bij de LF eindbuis en dan via de LF voorversterker naar de rooster detector naar de beide HF buizen.

Na het plaatsen van de LF eindbuis kon ik m.b.v. een toongenerator en het inschakelen van de voeding (via scheidingstrafo en variac) de versterker weer een 'stem' geven na jaren van 'zwijgen'.

 

Vervolgens een voor een de volgende buizen geplaatst..elke stap leverde weer een postief resultaat op...tot de plaatsing van de HF buizen.

Na enige tijd zoeken bleek het probleem in de eerste hf buis, deze stond op een 40 mhz te oscilleren, ik heb de aansluiting en de bekabeling van de g2 aangepast en probleem was opglost.

Volume regeling
Het volume wordt geregeld door de g1 van de 1eHF buis (E462); 0 Volt op g1 zorgt voor maximale versterking.
Bij een spanning van -10 ... -7 Volt is de versterking minimaal en dus het volume ook.

 

Een potmeter van 6K is niet eenvoudig te vinden.

 

Hoe moet ik dit nu (tijdelijk) oplossen... ik heb hiervoor de volgende aanpassing gedaan. De potmeter heb ik vervangen door een weerstand van 7K/2W, hier parallel heb ik een potmeter van 47k gezet. De loper wordt aangesloten op de weerstand van 1Mohm die aan de g1 is gekoppeld. Het gaat immers om een eenvoudige spanning instelling.

 

Een verder optimalisatie kan worden bereikt door in serie met de potmeter een weerstand naar massa op te nemen. Deze weerstand zorgt dat de spanning op de loper van de potmeter in te stellen is van -10 tot -1Volt, hierdoor loopt de volume regeling heel gelijkmatig.

 

Door gebruik te maken van een potmeter met schakelaar kan ik ook de schakelaar die diende als aan/uit verplaatsen naar de achterkant van het chassis, ziet er in ieder geval lekker af uit!

 

Eindresultaat

Mijn gestelde (restauratie)  doelen heb ik ruimschoots gehaald.

De radio speelt weer en laat een lekker geluid horen.

Ik heb genoten van alle activiteiten en heb samen met mijn zoon Jelle (13 jaar) een leuke tijd gehad.

Tijdens het hele proces heb ik uitgebreid gefotografeerd, van deze fotos heb ik een filmlpje gemaakt.

  http://youtu.be/0Y9U9QaHktM

 

 

Veel plezier bij het bekijken van de beelden!

 

73 Johan PA3GSB en Jelle   

 

 

 

 

Now it is possible to switch off the test modus and make use of the signed driver!

With thanks to:

George Byrkit, K9TRV
Michael J. Wyrick, W3UC

The drivers have been uploaded to:

svn://64.245.179.219/svn/repos_hpsdr_kiss/branches/K9TRV/libusb0-driver-signed

In this folder, you will find the drivers, as well as a zip file containing
the drivers.

The .inf file has been updated to deal with most HPSDR radios.

It also supports theFlexradio SDR-1000.
 

Source:

http://lists.openhpsdr.org/pipermail/hpsdr-openhpsdr.org/2010-May/012337.html

Goodluck,

Johan PA3GSB

 

 

 

 

My old PC is replaced by a brand new one. The new PC is running on windows 7 and 64 bits.

Now i had to run the special powersdr software for the HPSDR mercury hardware....

a lot of problems had to overcome..

On a new machine install first the powersdr software with the installer, all depended software will be installed. The HPSDR powersdr software was working, but starting the hardware gave problems. Looking around on the internet i discovered that the drivers need to be signed in windows 7.

What to do?

It is possible to put your system in a test modus, this enables the developers of new drivers to test their new driverd without getting a signature.

And here's a link to a tool that some have used to do this:
http://www.ngohq.com/home.php?page=Files&go=cat&dwn_cat_id=34

 

This solves loading the driver. I still found Windows 7 would not allow the drivers I loaded to run.

RUNNING LOADED UNSIGNED DRIVERS

I found a neat program that will allow the unsigned drivers to work. Basically its a method that allows testers to test drivers without going thru the dramas of getting a signature from M$. The program is found here, search for "Driver Signature Enforcement Overrider 1.3b" or "dseo13b.exe". It also can be found with a google serach.

http://www.ngohq.com/home.php

The load instructions are simple. As usual TURN OFF UAC.

1. Run dseo13b.exe program
2. click "enable test mode". This allows 64 bit Windows 7 to be used for testing drivers
3. I rebooted to be safe, and you will see a faint test mode print in the corner
4. Now open Device Manager and find the location of the unsigned drivers that wont work, by expanding Properties and Driver Details. Your looking for something like C:WindowsSystem32driversxxxxxxx.sys
4. Run dseo13b.exe program again
5. This time select "sign a system file" and put in the location of the file you found in Device Manager
6. Repeat for all files in question then close. You have now assigned a signature to those files
7. Reboot


If all goes well, you now have your unsigned drivers working and all is well.

Pages: << < 1 [2] 3 > >>

RSS 2.0
Powered by SiteX 0.7 Beta. Copyright 2004-2019. All rights reserved.  [Site Map]
Content and media is the responsibility of the site owner.